Kính thực tế ảo Bình Dương - 0986.424.629

T211 ROM full

ROm full 4 file Samsung T211
Link
Rom nạp qua odin.
Dùng fix lỗi phần mềm, treo máy …

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *