Kính thực tế ảo Bình Dương - 0986.424.629

Rom samsung A8 A530F và A8 plus A730F + Combine FRP

Rom A8 2018 A530F:
STOCK FULL : Link
Combine ROM: Link

Rom A8 Plus 2018 A730F:
STOCK FULL: Link
Combine ROM: Link
Rom A530F, A730F full dùng fix lỗi.
Rom Combine dùng để bypass google account (FRP)
Full Link google driver

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *